Koedukacyjna Szkoła Spółdzielcza im. R MielczarskiegoPankiewicza 3(do roku 1919 Składowa 3)