Śniadeckich 23; 6-ego Sierpnia 44Śniadeckich 23; Nowowiejska