Lwy - ogród pałacu Prezydenckiego - Krakowskie Przedmieście 46/48Lwy warszawskie

Rzeźby lwów pierwotnie zdobiły wejście do gmachu Mennicy Warszawskiej przy ul. Bielańskiej 12:

około 1907

Po rozbiórce Mennicy rzeźby trafiły na podwórze Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przy Krakowskim Przedmieściu 66:

przed 09.1939
autor: Henryk Poddębski
1911
źródło:

"Ziemia", nr 43/1911

autor: J. Niekrasz

Aktualnie rzeźby zdobią ogród Pałacu Namiestnikowskiego (ob. Prezydencki):

wrzesień 2008
autor: Agnieszka Kasprzak-Miler (SBKZ)

Mennica Warszawska, Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Pałac Namiestnikowski (ob. Prezydencki):

około 1907
lata 30-te XX w.