Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności"Res Sacra Miser"Krakowskie Przedmieście 62