Warszawskie Towarzystwo DobroczynnościKrakowskie Przedmieście 62